top of page
Vedtekter
Vedtekter.jpg

Vedtekter for Moss myntforening,
tidligere var vårt navn Moss og Omengs Numismatiske Forening

Vedtektene er fra foreningen ble stiftet i 1974. Nye vedtekter er under behandling og vil bli oppdatert iløpet av 2024

bottom of page