VEDTEKTER

Vedtekter.jpg

VEDTEKTER FOR FORENINGEN MOSS MYNTFORENING tidligere Moss og Omengs Numismatiske Forening

Vedtektene er fra foreningen ble stiftet i 1974. Nye vedtekter er under behandling og vil bli oppdatert iløpet av 2022