top of page

Om rensing av mynter

En myntsamler får ofte mynter som syntes å trenge rensing. Hvis du da ikke har lært hva som da må gjøres, er det fort gjort å gjøre feil.
Vi vil derfor komme med noen råd:
Før eller senere blir myntsamlere stilt ovenfor spørsmålet : Skal jeg rense denne mynt? Svaret er avhengig av flere faktorer, bla hva han selv foretrekker, hans kunnskap på området og andres råd.
De mest avanserte samlere har oftest meget spesielle syn på myntrensing.
Med andre ord ”gjør det ikke”. Dette er fullstendig forståelig ettersom de har sett hundrevis av mynter, ønskverdige sådanne, som har blitt forringet av ”ugangskråker” ved uforsiktighet og manglende kunnskap av rensing av mynter.
Denne gruppe av numismatikere føler at rensing bare kan resultere i redusert verdi av mynten og aldri forandre dem.
I de tidligste samlerdager, var rensing av mynter begrenset til leilighetsvis børsting med myk kamelhårspensel (mårhårspensel kan brukes, ikke noe annet, og absolutt ikke tannbørste for eks. o.a), eller dypping i lunket vann og mild såpe (må skylles godt og tørkes med myk klut, IKKE gnis, forsiktig o.a.).
Begge disse metoder ødela ikke overflatens oksidering eller myntens patina men rett og slett tjente til å fjerne smuss og skitt som hadde samlet seg gjennom tid.
Disse to metoder av forsiktig fjerning av smuss fra mynter var meget ønskverdig og kan meget vel brukes av samlere i dag for rensing av mynt.
Som vi vet har moderne teknologi sine velsignede blandinger, og det er nå mulig straks å fjerne mange års patina og oksidering, ved simpelheten å dyppe mynten i sølvrense-veske, som fåes kjøpt.
Forsiktig bruk av denne metode fjerner uskjønn oksidering fullstendig, men etterlater en unaturlig skinnende overflate.
Spørsmålet en må ta stilling til her er : Vil mynten se bedre eller verre ut etter rensing?
I et hvert tilfelle, rensing av mynt i renseveske skulle begrenses til eksemplarer av høy kvalitet i minst 01 kvalitet.(gjør det ikke uten å rådføre deg med ekspert o.a)
Å rense noe av dårligere kvalitet, kan umulig forbedre den totale tilstanden av mynten.
Det bør nevnes at rensing av kobbermynter bør unnvikes unntatt i ekstreme tilfeller.
Rensing av disse mynter og følgende fjerning av overflatens oksidering resulterer i en fullstendig unaturlig tilstand(fremtredelse).
Hvis du bestemmer deg for å rense noen av dine gull eller sølvmynter, anbefales det på det sterkeste å begynne eksperimentere med mynter av liten eller ingen verdi. Mynten dyppes fullstendig i rensevesken noen få sekunder og skylles deretter fullstendig under rennende vann. Skylleprosessen er meget viktig, og hvis ikke den største forsiktigheten utvises, vil rester av rensevesken bli tilbake og mynten vil oksidere til en meget uskjønn stripete eller skjollete overflate.
Forsiktigheten må utvises under tørking. Overflaten må ikke skrubbes eller skrapes. En myk, absorberende fille gjør den beste tjenesten.
Av og til kan man treffe på mynter som har vært limt eller festet med tape for fastsetting på underlag. Denne fremgangsmåte kan synes fullstendig ødeleggende, men kan ganske enkelt og sikkert bli fjernet ved å bruke aceton, som fåes kjøpt hos fargehandleren. Aceton vil ikke gjøre noen skade på finishen eller oksideringen på mynten, men er særlig virksom ved fjerning av oljefilm og skitt. Vær nøye med å overholde ildsfarligheten på produktet. DET ER MEGET BRANNFARLIG. (Skyll godt o.a)
Som ved så mange andre ting, rensing av verdifulle(sjeldne)mynter, er det best å overlate til profesjonister(eksperter). Som regel i spesielt vanskelige tilfeller, gjør det ingen skade å la mynten være som den er.

bottom of page